Λογιστική Εταιρειών & Κ.Β.Σ.
 

 

Περίγραμμα Ύλης

 

Εξεταστέα Ύλη

Κατεβάστε εδώ την εξεταστέα ύλη.

 

Σημειώσεις
  

Εισαγωγικές Λογιστικές έννοιες (σε power point)

Αποτελέσματα Χρήσης Πίνακας διάθεσης (σε power point)

Πίνακας διάθεσης

Ισολογισμός εβδομάδα (σε power point)

Ισολογισμός 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (σε power point)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ -ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ